Corporate Identity Branding Services

Employer Identity Branding
Veel organisaties snappen dat ze, ten bate van een vloeiend verlopend recruitment proces, moeten investeren in hun Employer Brand. Maar hoe doe je dat?

Find Your SparQle

Hoe creëer je een inspirerend werkgevers imago?

Met inzet van onze Employer Identity Branding (EIB) services, wordt een belangrijke werking ingevoerd om de online uitstraling van het werkgeversimago met impact onder de aandacht te brengen, voortdurend te meten, waar nodig te optimaliseren en de perceptie van werkgeversimago op de juiste wijze te presenteren. Onze EIB services spelen een fundamentele rol om consistentie van het werkgeversimago gedurende de hele onlinereis te waarborgen.

Wat is de hudige situatie en welk pad kan je bewandelen om het werkgeversimago krachtig onder de aandacht te brengen, vertrouwen en verbinding op te wekken bij klanten en partneers, aantrekking uit te stralen bij huidige en toekomstige werknemers en onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrent? 
Een onmisbaar onderdeel hiervan -en startpunt van ieder traject- is een goede nulmeting van alles wat relevant is om te behouden en wat nodig is om de organisatie optimaal onder de aandacht te brengen. Maar, wat zijn eigenlijk de sterktes en -zwaktes, de verbeterprioriteiten en de reputatiekansen? 
Wij verzamelen alle data en informatie van de actuele Employer Brand initatieven, verrichten een nulmeting, delen inzicht van verbeterpunten en prioriteiten. Al deze inzichten werken wij uit in een Employer Brand Assessment en Benchmarking rapportage.
Hoe zorg je ervoor dat de werkgevers identiteit eruit springt in een digitale wereld volop concurrentie? En hoe bouw je tegelijk aan de interne werkgeversreputatie? 
De inzichten die wij hebben verkregen uit het Employer Brand Assessment en Benchmarking rapport gebruiken wij als vertrekpunt en sturingsmechanisme om de strategische Employer Identity Brand planning uit te werken en aan te sluiten op de Corporate Identity.  
Wij delen onze kennis, verbreden de horizon van uw medewerkers en versterken het werkgevers imago via een Strategisch Employer Brand Identity Plan.
Wat zijn social media guidelines en waarom zijn ze nuttig? Social mediarichtlijnen beschrijven de kaders en principes die gelden voor communicatie van een organisatie met de onlinewereld. 
Meest succesvol en geaccepteerd zijn richtlijnen waarbij organisaties hun medewerkers niet voorkauwen, maar ze ondersteunen bij het gebruik van social media.  
Wij produceren social media (video) guidelines afgestemd op de kernwaardes van uw organisatie.
Hoe kunt u medewerkers en merkliefhebbers motiveren, inspireren en verbinden als ambassadeur van uw online en social mediainitiatieven? 
Ambassador marketing is een zeer effectief middel om medewerkers en merkliefhebbers te betrekken in social media marketingcampagnes, maar veel organisaties zien deze enorme kans over het hoofd. 
Wij werken een Ambassador Marketing Activation programma uit, zodat medewerkers op professionele wijze de het werkgeversimago vertegenwoordigen via social media en tegelijkertijd de corporate brand doelstellingen ondersteunen.
Als de inhoud van de boodschap weinig mensen boeit, is er geringe kans op engagement en kan dit negatieve gevolgen hebben voor het werkgeversimago. Een geschreven en beeldende content is een effectieve manier om aantrekking te vergroten. gen. 
Inspirerende content als, blogposts, stories en publicatiesr zorgen voor een betrouwbare en actuele uitstraling van het  werkgeversimago. Maar welke content is nodig om het werkgeversimago maximaal te promoten en hoe zet je deze middelen effectief in? 
Wij produceren alle digitale promotie content, sluiten aan op uw content marketing en verzorgen social media en online marketing trainingen voor uw medewerkers.
Wat zou een reden kunnen zijn om een social media en content marketingplan in te brengen en als hier nog niet mee is gestart, bedenk dan eens goed wat de reden zou zijn het niet te doen? 
Een social media en content marketing plan maakt het makkelijker om de focus op doelen te houden en maximale resultaat te realiseren. Het plan is ook een goede leidraad voor het verkrijgen van structuur en inzicht om social media-activiteiten op de lange termijn aan te blijven sturen. 
Tevens maakt het plan zichtbaar welke kosten kunnen worden uitgespaard door de inzet van social media en welke winsten worden behaald uit eigen social media promotie initatieven. 
Het inzetten van de juiste content speelt eveneens een vitale rol en zal ook nauwlettend aandacht en toewijding vereisen van medewerkers en alle betrokkenen. 
Wij gaan samen met u rond de tafel, vergaren kennis en inzicht van uw social media en content marketing doelen en werken dit uit in een doordacht operationeel en tactisch plan met nadruk op optimale aantrekking en maximale conversie.

Wat zijn de voordelen?

Translate »