Digitale burn-out als gevolg van de covid-19 crisis?

Voorkomen is beter dan genezen

Erwin Lima, Brand identity & Content Strategy Lead SparQle

Maak jij je – na de ontwikkelingen van 2020 en de lockdowns - ook zorgen over mentale gezondheid? Die van jezelf, en van de mensen om je heen?
Ik wel. En de cijfers zeggen dat daar meer dan voldoende reden voor is. Maar gelukkig kunnen we er ook iets aan doen.
De digitale transformatie is in een stroomversnelling terechtgekomen door de ontwikkelingen van begin 2020. We gaan massaal meer op afstand samenwerken, en dus massaal nóg meer gebruik maken van digitale tools. Dat brengt voordelen met zich mee zoals gemak, flexibiliteit en het vermijden van reistijd.
Maar het brengt ook nadelen met zich mee. Digitale technologie kan aantoonbaar de focus, het energieniveau en de productiviteit van kenniswerkers verlagen. Overmatig gebruik van digitale tools is in onderzoeken stelselmatig verbonden aan psychische klachten, zoals eenzaamheid, depressie, en burn-out.
Deze effecten worden nu vermenigvuldigd met de stress die we met zijn allen – bewust of onbewust – ervaren als gevolg van de covid-19 crisis. Om met Wilders te spreken: willen we onze digitale devices méér gaan gebruiken, of ménder? En wat willen we voor onze kinderen?

Mijn iPhone laat me nu ongeveer wekelijks weten dat ik wéér meer gebruik heb gemaakt van mijn digitale beste vriend. En ik ben nota bene de schrijver van een boek over de impact van digitale technologie en smartphone-verslaving. Hoe moeilijk is het om onze devices te laten liggen?

Het blijft daarnaast voor mij nog steeds ongelooflijk moeilijk om duidelijk te maken wat het negatieve effect van overmatig gebruik van digitale technologie precies kan zijn. Dat zie je ook weer terug in de documentaire “The Social Dilemma” op Netflix. Misschien dat de onderstaande cijfers kunnen verduidelijken waarom ik me zo ernstig zorgen maak.

Digitale stress vermenigvuldigd met covid-19 staat gelijk aan burn-out

Hoe hoog staat het water nu precies? Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) voerde eerder dit jaar een testonderzoek uit onder 427 beroepskrachten. Het resultaat baart NCPSB-voorzitter Theo Immers grote zorgen.

We zien door de coronacrisis de risicogroep ontzettend stijgen. 56 procent van de werkenden valt binnen nul tot zes maanden uit als ze nu geen ondersteuning krijgen. In 2019, toen we dit onderzoek ook uitvoerden, was dat 17 procent.”

Dit effect zien we internationaal doorwerken. In een onderzoek van medisch hulpverlener Ginger bijvoorbeeld, blijkt dat 7 van de 10 medewerkers de huidige crisis ervaart als de meest stressvolle periode in het hele werkende leven tot nu toe.
Ander Amerikaans onderzoek laat zien dat in de periode van 16 februari tot 17 maart de recepten voor medicijnen tegen depressie, angststoornissen, en slapeloosheid omhoog schoten met 21%. Daarnaast blijkt 78% dat van de uitgegeven recepten voor nieuwe gevallen waren – wat onderschrijft dat we inderdaad te maken hebben met covid-19 gerelateerde stress.
Digitale burn-out: voorkomen of genezen?
Maar zijn die burn-outs dan zo sterk gekoppeld aan het gebruik van digitale technologie?
De World Association for Social Psychiatry laat ten slotte zien dat 1+1 inderdaad twee is: in een speciaal thema-nummer komt een artikel voorbij met de veelzeggende titel: “Digital burnout – COVID-19 Meditates Excessive Technology use Stress”.

De auteurs van dat artikel tonen in niet te onderschatten cijfers hoe het gebruik van digitale middelen voor privé- en professionele doeleinden is geëxplodeerd in het tweede kwartaal van 2020. En hoe dit leidt tot sterk verhoogd risico op burn-out en andere psychische klachten.

Digitale technologie is geweldig, en maakt onze levens vele malen makkelijker – maar kan daarnaast aantoonbaar negatieve effecten hebben op onze mentale gezondheid. De covid-19 crisis vermenigvuldigt deze effecten met een algeheel verhoogd niveau van stress, én met nog veel meer gebruik van digitale tools. “A recipe for disaster”, als je het mij vraagt.
Hoe kun je dit alles voorkomen voor jezelf en je collega’s, en tegelijkertijd flexibel en gemakkelijk blijven samenwerken in de wereld van 2020 en daar voorbij?
Eerste hulp bij digitale vermoeidheid en Information Overload
Er zijn een aantal zaken waar je op kunt letten, die relatief simpel in te zetten zijn, als je je eigen mentale gezondheid en die van de mensen om je heen wilt beschermen. Ik noem er hier heel kort even drie, die je nu direct kunt toepassen:
1. Verhoog je bewustzijn rond het onderwerp
De belangrijkste stap is het goed en duidelijk onderkennen van het probleem. Lees je in, denk erover na en heb het gesprek met mensen om je heen. Online zijn ontzettend veel goeie bronnen te vinden die je verder kunnen informeren.
De blogpagina op mijn eigen website www.lifebeyond.one/blog is een aardige (Engelstalige) bibliotheek aan het worden, om misschien een start te kunnen maken.
2. Verhoog je bewustzijn in het nu, met de mensen om je heen
Wat ik hiermee bedoel is dat je van dag tot dag vrij gemakkelijk iets bewuster kunt omgaan met je digitale technologie, je focus en energie. Dat doe je door bijvoorbeeld elke dag aan het begin van je werkdag een plan te maken voor wat je die dag wilt bereiken – en waar je wél en niet je digitale tools per se bij nodig hebt.
Zet je notificaties (whatsapp, e-mail, social media, etc.) gewoon uit wanneer je focus nodig hebt. Leg je telefoon weg, maar dan ook echt uit het zicht. En stem het af met je collega’s en thuisfront waar nodig – dit laatste is een heel belangrijk punt.
3. Verhoog je bewustzijn en verander gedrag in samenspraak
Je kunt nog een stap verder gaan met die afstemming, door simpelweg het gesprek aan te gaan en afspraken te maken binnen je team, met je directe collega’s en/of leidinggevende. Wat verwacht je eigenlijk van elkaar qua (digitale) bereikbaarheid? En wanneer mag of moet je telefoon uit staan - en wanneer moet jijzelf ongestoord even kunnen opladen?
Afspraken hierover kun je vastleggen, om elkaar eraan te kunnen herinneren. Neem daarbij alsjeblieft mee dat dat vooral gaat vanuit een intentie van elkaar te willen beschermen, en niet om elkaar te controleren.
Presentatie en Workshop – Gezond Digitaal Samenwerken
Wil je – met name als manager of werkgever – nog een stapje verder gaan in de bescherming van je medewerkers, hun mentale gezondheid en de productiviteit en sfeer in je bedrijf? Misschien kun je dan nog één stap verder gaan:
Naast Brand Identity & Innovation Lead bij SparQle ben ik ook de schrijver van het boek “Life Beyond the Touch Screen” - over technologieverslaving en de impact van digitale technologie op onze levens als individuen, in organisaties en in de maatschappij. Dankzij dit boek werd ik genomineerd voor de Hacker Noon Award voor “Mental Health Advocate of the Year 2020”.
Op basis van dat boek en mijn eigen ervaring met smartphoneverslaving en burn-out creëerde ik de presentatie “Mijn Persoonlijke Digitale Transformatie” - Een verhaal dat je uit de dagelijkse stress en sleur haalt en uitnodigt een bewuste keuze te maken ten bate van meer focus, energie en productiviteit.
De reacties bij de eerste keer dat ik deze presentatie deed, op het Weconomics congres afgelopen jaar, waren dusdanig positief en ontroerend dat ik er een beetje verlegen van werd.
Daarnaast creëerde ik de gekoppelde workshop “Gezond Digitaal Samenwerken – Talent maximaliseren en Burn-out vermijden”, om naast bewustwording ook praktische handvatten te bieden aan teams en organisaties die op een verantwoorde manier om willen gaan met hun mensen, processen en tools.

Om het maximale uit jezelf, je collega’s, en de digitale hulpmiddelen te kunnen halen. Ondanks alles.

Workshop of presentatie boeken?
Deze presentatie en workshop zijn bij SparQle te boeken, in combinatie of apart. Meer weten over de presentatie, de workshop, en de prijzen - of direct boeken?
Meer weten over de workshop "Gezond Digitaal Samenwerken"?
Hoe wij kunnen helpen?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Find Your SparQle

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Posts:

Cybersecurity strategies that protect brands and brand Image

Think about your organization’s exposure, understanding, and management strategies to prevent cybersecurity threats. Is it sufficient, given the range of influence COVID-19 has on accelerating the global transformation to a digital workspace? With a shared understanding of just how expansive the reach of cybersecurity management is, Brands can begin to make the decisions that elevate the importance of cybersecurity and start to improve their strategy and cybersecurity posture from a holistic perspective.

Read More »

Brand Leadership and building great Leaders – Part 3

In the first article, I’ve discussed the basic and advanced traits of leadership that I’ve considered as inseverable leadership qualities. In this third article, Kashif Ahmed (Business Strategist, Author, and Speaker) emphasizes eleven signs that will help you recognize the difference between a celebrity and an authentic leader.

Read More »

Brand Leadership and building great Leaders – Part 2

In the first article, I’ve discussed the basic and advanced traits of leadership that I’ve considered as inseverable leadership qualities. In this second article, Kashif Ahmed (Business Strategist, Author, and Speaker) shares his insights into the historical changes that have resulted in current perspectives in leadership and company culture and what we should change about it to create more balanced leadership.”

Read More »

Brand Leadership and building great Leaders

In a world where Leadership, ambassadorship, authenticity, and credibility are necessary capabilities for brand success, what leadership skills help us excel in this reality? This is the first of a series of articles in which I’ll discuss leadership traits and share the most controversial experiences that I’ve had with different types of leaders over the past 20 years. I will also invite professionals from my network to contribute and share their personal stories and thoughts on Leadership.

Read More »

Talent in een vruchtbare bodem: Hoe kan het wel?

In deze serie van artikelen onderzoeken we de huidige problemen met betrekking tot diversiteit, inclusie en talentontwikkeling in de arbeidsmarkt. We bespreken welke risico’s er op dit moment nog meer bestaan voor een echt inclusieve toekomstige arbeidsmarkt, en bieden aanbevelingen voor met name werkgevers maar óók werkzoekenden om bij te dragen aan een echt inclusieve arbeidsmarkt met ruimte voor ontplooiing door eenieder, en waardering voor eenieder.

Read More »
Translate »