Talent in een vruchtbare bodem: Hoe kan het wel?

Employer Branding en Recruitment, Diversiteit en Inclusie voor Talentontwikkeling in een eerlijker wereld (5/5)

SparQle VP

Author picture
In deze serie van artikelen onderzoeken we de huidige problemen met betrekking tot diversiteit, inclusie en talentontwikkeling in de arbeidsmarkt. We bespreken welke risico’s er op dit moment nog meer bestaan voor een echt inclusieve toekomstige arbeidsmarkt, en bieden aanbevelingen voor met name werkgevers maar óók werkzoekenden om bij te dragen aan een echt inclusieve arbeidsmarkt met ruimte voor ontplooiing door eenieder, en waardering voor eenieder.
In deel 1 is kort onze visie op problematieken in de huidige arbeidsmarkt beschreven, waaronder het gebruik van uitsluitingscriteria, waardoor mensen met passie (WILLEN) en talent (KUNNEN) buiten de boot vallen.
Deel 2 geeft organisaties een helder kader om hier anders mee om te gaan, namelijk door de context te managen (MOGEN) en kaders te bieden (MOETEN). Zo kan een groei- en bloei-economie ontstaan.
In deel 3 gingen we dieper in op belemmeringen en ingesleten patronen die obstakels vormen voor de weg naar een echt inclusieve arbeidsmarkt met ruimte voor ontplooiing door eenieder, en waardering voor eenieder.
In deel 4 doken we in het inzetten van slimme systemen of AI-toepassingen in onder andere werving- en selectieprocessen, en de daarbij horende risico’s.
In dit vijfde concluderende deel geven wij werkend Nederland - zowel aan de kant van werkgever als aan de kant van potentiële werknemers - onze concluderende aanbevelingen.

Diversiteit en Inclusie in het recruitmentproces: Hoe kan het wel?

Steeds meer bedrijven worden zich ervan bewust dat zij de bedding moeten bieden (Mogen en Moeten) voor hun medewerkers. Dat is de vruchtbare grond, waarop zaadjes/individuen tot bloei kunnen komen. Zoals een zaadje op de juiste diepte geplant moet worden en zon en water nodig heeft om tot bloei te komen, heeft het individu ook zorg en aandacht nodig om tot bloei te komen.
Hiertoe zijn een aantal vragen waar je als organisatie, hiring manager of recruitmentteam goed over na moet denken.

- Hoe weet je of je mensen met passie in dienst hebt of aanneemt?
Mensen die de juiste drive, de wil hebben om voor jou - en vooral voor de missie oftewel de Purpose van jouw organisatie - te werken?

- Voor zover je gebruik maakt van AI of andere innovatieve, technologische toepassingen om je te helpen in je selectieproces: ben je je bewust van eventuele ingebouwde bias in die systemen en zorg je ervoor dat je je ertegen wapent? En ben je in staat om de talenten en kwaliteiten van medewerkers te herkennen en te vergroten?

- Bied je je medewerkers een (veilige) omgeving, waarin ze de ruimte ervaren om zich te ontwikkelen? En is het jouw medewerkers duidelijk hoe ze het beste hun aandeel in de keten van je bedrijfsprocessen kunnen nemen?"

Concluderend zouden wij willen aanmoedigen
Zoek als individu naar een organisatie waar je talent bij past. En schep als organisatie een wereld die kansen aan mensen biedt in plaats van ze weg te houden van mogelijkheden. Dan ontstaat diversiteit en inclusie vanzelf in organisaties. It takes two to tango.
Meer weten? Let's Connect
Meer weten over hoe wij diversiteit zien als belangrijk onderdeel van jouw merkidentiteit en hoe je dit in kunt zetten, om je merk van binnen naar buiten te versterken? We gaan graag het gesprek met je aan.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Find Your SparQle

Translate »