Trends in Branding en Marketing voor 2021 – Macrotrends: Onzekerheid en Filosofie

(2/8) Macrotrends die van invloed zijn op business, marketing en branding

Erwin Lima, Brand identity & Content Strategy Lead SparQle

Author picture
Dit is het tweede van een reeks artikelen waarin we drie macrotrends bespreken die van invloed zijn op de bedrijfswereld, gezien vanuit de lens van branding en marketing, waarbij we deskresearch specifiek interpreteren voor marketing & branding in 2020, en advies bieden aangepast voor een post-2020 uitzicht.
In deze reeks artikelen bieden we advies voor iedereen met een strategische verantwoordelijkheid voor marketing, branding, design of marketingtechnologie - om door het speelveld te navigeren en na 2020 impact te hebben op de wereld om je heen.
In het huidige artikel bespreken we de eerste twee van drie macrotrends die wij in ons desk research geïdentificeerd hebben; de economische, sociale en milieugerelateerde onzekerheid die we wereldwijd ervaren, en de filosofieën en gedachtegoed die besluitvorming zouden kunnen gaan inspireren of informeren in het komende decennium.

Desk Research voor Ondernemerschap, Marketing & Branding in 2021

Ondernemerschap vormt in veel opzichten de kern van veel moderne samenlevingen. En marketing vormt in veel opzichten de kern van ondernemerschap - het draait allemaal om het vinden van een passende product-market-fit door middel van communicatie. Of anders gezegd: door met mensen te praten, te ontdekken hoe je van waarde kunt zijn voor de mensen om je heen.
In dit artikel bespreken we de eerste twee van de drie macrotrends die van invloed zijn op de zakenwereld, gezien vanuit de lens van branding en marketing, waarbij we deskresearch specifiek voor marketing & branding in 2021 interpreteren.
Macrotrends die tot 2020 van invloed waren op business, marketing en branding
1. Onzekerheid
Bertrand Russel merkt in zijn "History of Western Philosophy" op hoe de ideeën die in een samenleving heersen en de historische gebeurtenissen die impact hebben op samenlevingen, elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden.
Laten we eens kijken naar de veranderingen die we hebben gezien en die we naar verwachting zullen zien in de afgelopen en komende jaren, en de ideeën die lijken te heersen in de samenlevingen waarin we vandaag actief zijn. Zodat we een idee kunnen hebben van wat leiders in ons vakgebied de komende weken, maanden of zelfs jaren zou kunnen inspireren.
Economische, ecologische en sociale druk
Naast de voor de hand liggende tektonische verschuiving in de ontwikkeling van technologieën, die we in het eerstvolgende artikel in deze serie zullen bespreken, hebben we de afgelopen 10 jaar te maken gehad met veel economische onzekerheid, milieukwesties en wereldwijde sociale onrust en politieke polarisatie.
De vraag is hoe Covid-19, de daaropvolgende lockdowns en mogelijk vrij diepe economische crisis - en mogelijk ook de intense sociale en politieke onrust in de VS en andere plaatsen in 2020 - van invloed kunnen zijn op hoe we reageren in de komende maanden en jaren.
2. De ideeën die voorhanden zijn
Hoe we reageren op gebeurtenissen – en als ik zeg ‘we’, dan bedoel ik eigenlijk leiders, zowel binnen de politiek, op het sociale vlak als in het bedrijfsleven – wordt vaak ingegeven door de ideeën die nu eenmaal voorhanden zijn.
Welnu, wat voor soort ideeën liggen er dan nu voor het oprapen, die individuele mensen, maar ook leiders in de regering, het bedrijfsleven en de academische wereld zouden kunnen informeren of inspireren over hoe om te gaan met de huidige uitdagingen?
We missen een duidelijke purpose
Ik denk aan Yuval Noah Harari, met zijn ongelooflijk indrukwekkende boeken "Sapiens" en "Homo Deus", waarin hij het beeld schetst van hoe menselijke wezens deze planeet zijn gaan beheersen en hoe de toekomst van onze soort eruit zou kunnen zien.
Wat missen we? Het belangrijkste idee dat Harari naar voren brengt, is dat aan het begin van deze 21e eeuw, als menselijke wezens, met alle opwindende en soms beangstigende nieuwe technologische mogelijkheden die we ontwikkelen -

Wat we missen is een verhaal; een verhaal dat ons en alles wat we ondernemen, betekenis en een doel kan geven.

Een hoopvol verhaal voor de mensheid?
Bregman pleit voor het veranderen van het verhaal van de 'egoïstische homo economicus' naar 'mensen gedijen omdat we graag samenwerken' in 'Human Kind, a Hopeful History' (Oftewel: ‘De Meeste Mensen Deugen’) - The Sapiens of 2020, volgens The Guardian. Een fijn geschreven boek waarin Bregman methodisch de mythe van de egoïstische mens ontleedt en ontrafelt.
In een artikel voor The Correspondent geeft Bregman daarnaast hints bij het idee dat het neoliberale tijdperk - dat sterk gefundeerd is op het idee van de homo economicus - ten einde loopt, en hij vraagt zich af wat er daarna komt.
Over 'rondslingerende ideeën' gesproken, volgens Bregman (en de Financial Times) kunnen we binnenkort serieuze invloed zien van denkers zoals de Franse econoom Thomas Piketty - die streven naar veel hogere belastingen voor de rijksten in 'sociale democratieën' zoals we die zien in een groot deel van het Westen.
We zouden zelfs serieuze impact kunnen gaan zien van denkers die voorstanders zijn van ubi-regelingen en algoritme-belastingen. We kijken momenteel misschien al naar een wereldwijde politiek-economische verschuiving naar meer socialistisch beleid, sterkere regeringen en door technologie mogelijk gemaakt vertrouwen, bestuur en internationale samenwerking.
Wat misschien allemaal niet zo problematisch is, aangezien de problemen waarmee we worden geconfronteerd - economisch, sociaal en ecologisch - niet gemakkelijk kunnen worden opgelost door kleine regionale of zelfs nationale regeringen.
Wat waarschijnlijk iets gemakkelijker - hoewel zeker niet heel gemakkelijk - te voorspellen is dan wereldwijde economische, politieke en sociale veranderingen, zijn technologische vooruitgang en hun effecten.
Dit zal de focus zijn van het volgende artikel in deze serie.
Wat betekent dit voor marketing en branding in 2021?
Wat zouden een nieuw verhaal over en een nieuwe, hoopvolle kijk op de mensheid kunnen betekenen voor de manier waarop zaken, marketing en branding moeten worden gedaan? En hoe zullen economische, ecologische en sociale veranderingen het speelveld blijven beïnvloeden?
Volg onze updates en de volgende artikelen in deze serie om daarachter te komen.
Serie artikelen over Branding Trends voor 2021
Dit is het tweede van een reeks artikelen waarin we drie macrotrends bespreken die van invloed zijn op de bedrijfswereld, gezien vanuit de lens van branding en marketing, waarbij we deskresearch specifiek interpreteren voor marketing & branding in 2020, en aanpassen voor een post-2020-punt uitzicht.
We bieden dan advies aan iedereen met een strategische verantwoordelijkheid voor marketing, branding, design of marketingtechnologie - om door het speelveld te navigeren en na 2020 impact te hebben op de wereld om je heen.
De kern van dat advies is als volgt:
Bedrijven, marketing en merken zullen veel meer mensgericht en doelgericht moeten zijn om in contact te komen met belanghebbenden en een aanzienlijke positieve impact te hebben in 2021 en daarna.
Afgezien van het gebruik van technologie als een vermenigvuldiger voor menselijkheid en een authentieke, menselijke verbinding, zien we de afstemming van Corporate Brand met Personal Brand - en dus de afstemming van de missies van de organisatie met de individuele 'waarom' en waarden van de belanghebbenden - met andere woorden; Brand Advocacy of Brand Ambassadorship - als cruciaal voor het succes van uw merk in 2021 en daarna.
Meer weten?
Volg ons op social media en houd onze Insights pagina in de gaten voor de rest van deze serie. Wil je nu direct met ons in gesprek over de veranderingen in Brand Management voor 2021? Dat kan. Neem direct contact op.
Meer weten over het opbouwen van een sterk merk?
Hoe wij kunnen helpen?
Meer weten over hoe SparQle Brand Management aanpakt en hoe wij jou kunnen helpen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Find Your SparQle

Related Posts:

Breaking Chains: The New Leadership Revolution

The world of leadership is changing. The emergence of a new era of leadership is upon us, and it’s up to those in positions of power to take advantage of the opportunities it presents. With the new leadership revolution, leaders are rising and breaking the chains of limits that have held them back. In this article, we’ll explore how the new leadership revolution enables leaders to grow and break their chains of limitations for a brighter and more prosperous future.

Read More »

Bewust worden van merkdigitalisering en opschalen van remote krachten

Merkdigitalisering wordt tegenwoordig steeds meer een belangrijk en essentieel aspect van modernisering binnen bedrijven. ‘Waarom?’ Digitale zichtbaarheid van jouw Brand omvat meer dan alleen het promoten van jouw producten en diensten op je corporate website. Het gaat ook over in staat zijn om de activiteiten van jouw organisatie aan de wereld te communiceren op het specifieke moment dat je (strategisch) je publiek wilt triggeren.

Read More »

Cybersecurity strategies that protect brands and brand Image

Think about your organization’s exposure, understanding, and management strategies to prevent cybersecurity threats. Is it sufficient, given the range of influence COVID-19 has on accelerating the global transformation to a digital workspace? With a shared understanding of just how expansive the reach of cybersecurity management is, Brands can begin to make the decisions that elevate the importance of cybersecurity and start to improve their strategy and cybersecurity posture from a holistic perspective.

Read More »
Translate »